சங்கத்தின் விவரங்கள்

1.ஐயப்ப சங்கம் துவங்கியது11.08.1977
2.

சொந்தத்தில் இடம் வாங்கியது
(மூலப் பத்திரங்கள் அனைத்தும் திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்ரீ ஐயப்பசங்கம் என்ற பெயரில் உள்ளது )

1978,1979
3.இடம் கொடுத்தவர்கள்அய்யம்பாளையம் பண்ணை
4.ஐயப்ப விக்கிரஹம் வடித்த ஆண்டு
வடித்த இடம்
வடித்தவர் பெயர்
1985
நாகர்கோயில்
பட்டனாச்சாரியார்
5.முதலாவது கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது (ஸ்ரீஐயப்பன், கன்னிமூலை கணபதி, நாகராஜா, பகவதி)27.06.1985
6.தியான மண்டபம் கட்டியது1986
7.மணிமண்டபம் கட்டியது1987
8.துவஜஸ்தம்பம் கும்பாபிஷேகம்28.05.1988
9.ஆலய கோபுரம் முதல் கும்பாபிஷேகம்13.12.1989
10.நவக்கிரஹம் அமைத்தது07.12.1993
11.ரதபவனி துவக்கம்1993
12.இரண்டாவது கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது13.12.1995
13.நவக்கிரஹம் எதிரில் உள்ள நாகராஜாக்கள் சந்நிதி நிறுவப்பட்டது.1998
14.மூன்றாவது கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது09.12.2004
15.புனிதக் கற்கள் மேடை அமைத்தது2006
16.நான்காவது கும்பாபிஷேகம்15.12.2014
17.இடம் வாங்கும்போதே அமைந்திருந்த சக்தி விநாயகர் ஆலயத்தை ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி மகா ஸ்வாமிகளால் கும்பாபிஷேகம் செய்யப் பெற்ற தேதி21.6.1962